Wie ben ik?

Alibi – Creative Mix is een grafische studio gelegen in bedrijvencentrum Hyphen-One (Kolonel Begaultlaan 1A/51, 3012 Leuven).

Welke persoonlijke gegevens verzamel ik en waarover verzamel ik die?

Contactformulieren

Alibi – Creative Mix verzamelt en verwerkt de informatie wanneer u het contactformulier invult. Voor het verwerken van het verzoek wordt er gevraagd uw naam en e-mailadres in te voeren.

De gegevens worden in geen geval verwerkt voor commerciële doeleinden.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Alibi – Creative Mix is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en activiteiten van deze gelinkte sites. Desalniettemin beschermen we de integriteit van onze site en verwelkomen we alle feedback over deze gelinkte sites.

Cookies

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die u toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session cookie’) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanent cookie’). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Alibi – Creative Mix gebruikt cookies om uw voorkeuren te begrijpen en te bewaren voor toekomstige bezoeken.

Analytics

Alibi – Creative Mix maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door de Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van cookies om alibi-creativemix.be te helpen analyseren hoe de website gebruikt wordt. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien het hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover het beschikt. Meer informatie over hoe Google uw gegevens gebruikt vindt u hier.

Aanvullende informatie

Verwerkingsdoeleinden

Alibi – Creative Mix verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Klantenadministratie
  • Facturatie

Rechtsgrond van de verwerking

Alle informatie die Alibi – Creative Mix op supra vermelde manier verzamelt, kan voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • Het personaliseren van de klantenervaring;
  • Om de website te verbeteren. Alibi – Creative Mix streeft er namelijk voortdurend naar de website te verbeteren op basis van de informatie en feedback die van u ontvangen wordt;
  • De persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan derden wanneer dat nodig blijkt te zijn voor de behandeling van het verzoek van de klant.

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde het recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren inzien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van de betrokken persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar ella.de.greef@alibi-creativemix.be met als bijlage een kopie van de identiteitskaart.

Alibi – Creative Mix verkoopt en verhandelt geen persoonlijke gegevens en geeft deze ook niet door aan externe partijen.

Alibi – Creative Mix kan uw informatie ook vrijgeven wanneer ze van mening is dat de vrijgave noodzakelijk is om te voldoend aan de wet, om het sitebeleid te handhaven of de rechten van Alibi – Creative Mix of van anderen, de eigendom of de veiligheid te beschermen.

Bewaarperiode

Alibi – Creative Mix streeft ernaar uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor de doeleinde waarvoor ze werden verzameld.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent het privacybeleid kan u terecht op ella@alibi-creativemix.be.